Բառի հիմնադրամը

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑՆ Է

Հարոլդ Վ. Պերվիվալ