Բառի հիմնադրամը

Ժողովրդավարությունն ինքնակառավարում է

by Հարոլդ Վ. Պերվիվալ

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org