Բառի հիմնադրամը

Մտածմունք և Ճակատագիր

Հարոլդ Վալդվին Փերվիվալ