Բառի հիմնադրամը

Քարի կամ աղյուսի շարվածքծ որմածք և Դրա խորհրդանիշները

Հաշվի առնելով Մտածմունք եւ ճակատագիր

Հարոլդ Վալդվին Փերվիվալ