Բառի հիմնադրամը

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԵՎ ՆՐԱ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՆԵՐԸ

Հարոլդ Վ. Պերվիվալ