Բառի հիմնադրամը

Քարի կամ աղյուսի շարվածքծ որմածք և Դրա խորհրդանիշները

Հաշվի առնելով Մտածմունք եւ ճակատագիր

by
Հարոլդ Վ. Պերվիվալ

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org